سومین همایش نمایندگان

سومین همایش نمایندگان پرداخت نوین برگزار شد

1396/05/19

در این همایش که با حضور تمامی نمایندگان محترم شرکت پرداخت نوین در محل همایش های بانک اقتصاد نوین برگزار شد نمایندگان در جریان قرارداد های جدید و همچنین مسیر پیش رو تا رسیدن به جایگاه واقعی پرداخت نوین قرار گرفتند .

در این همایش ابتدا جناب آقای دکتر معدل به وضعیت کنونی و افق پیش روی شرکت پرداختند.

دکتر معدل در ادامه عنوان کردند : تغییر کردن همیشه دردآور و سخت است و همه توانایی رویارویی با تغییر را ندارند اما پرداخت نوین در راستای طلوع نوین خود روی همراهی نمایندگان خود حساب ویژه ای باز کرده است.

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت نوین در ادامه توجه به استارت‌آپ‌ها را برای کسب و کار ها ضروری دانست و گفت: شرکت پرداخت نوین در این راستا نسبت به راه اندازی شرکت «نوین¬تک» اقدام کرده است که این شرکت زمینه رشد و بالندگی استارتاپ ها را فراهم می کند.

در ادامه همایش دکتر پیر هادی توضیحاتی در زمینه قرارداد ها و وضعیت پایانه های فروش دادند

آقای آشفته پور مدیریت مالی هم در ادامه همایش به ارائه موضوعات مالی و جناب آقای مهندس افشانی هم در مورد نرم افزار های جدید پایانه فروش توضیحاتی دادند.