نرم افزار موبایل مانیتورینگ خود پرداز (ATM PNA)بازارچه

هدف از ارایه این سامانه، مانیتورینگ دستگاه ­های خودپرداز و مشاهده وضعیت قطعات، موجودی و تاریخچه خرابی جهت رفع ایراد و بالا رفتن زمان در دسترس بودن دستگاه­ های خودپرداز و همچنین مشاهده نمودار تراکنش ها و گزارش درآمد خودپردازها جهت بهبود عملکرد و افزایش تراکنش دستگاه­ های متصل به سوییچ  بانک اقتصاد نوین می باشد.
دامنه کاربرد این سامانه پذیرندگان، نمایندگان و کارکنان واحد خودپرداز شرکت پرداخت نوین است.

امکانات

لیست خودپردازها

 • قابلیت جستجوی خودپرداز بر حسب نام و کد خودپرداز در قسمت جستجو
 • نمایش جزییات وضعیت، اطلاعات و وضعیت موجودی کاستها
 • قابلیت مرتب سازی بر اساس نام، کد ترمینال و وضعیت خودپرداز
 • قابلیت فیلتر بر اساس گروه خودپرداز
 • ارایه گزارش ریز تراکنش و درآمد خودپرداز

نقشه خودپردازها

 • قابلیت جستجوی خودپرداز بر حسب نام و کد خودپرداز در قسمت جستجو
 • نمایش خودپردازها و و ضعیت آنها بر روی نقشه
 • قابلیت مشاهده جزییات خودپرداز با کلیک بر روی آن

تاریخچه خرابی

تاریخچه خرابی
 • مشاهده لیست خودپردازهای خراب با توجه به تنظیم فیلترها
 • قابلیت فیلتر بر حسب مشخصات خودپرداز، تاریخ شروع و پایان خرابی، مدت زمان خرابی، پایان یافتگی یا باز بودن خرابی و اجزای دستگاه خودپرداز
نمودارهای مدیریتی
 • در این صفحه توزیع تراکنشهای دستگاه­های خودپردز با فیلتر (روز گذشته، سه روز گذشته، هفته گذشته و ماه گذشته)، درصد وضعیت خودپردازها، وضعیت خودپردازها، تعداد اسکناس های موجود و مبلغ اسکناس های موجود قابل مشاهده می باشد.