نشست "بررسی عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال"

حضور عبدالحمید منصوری در نشست عصر پرداخت

رادیو اینترنتی عصر پرداخت این هفته میزبان عبدالحمید منصوری، رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت نوین آرین

نشست "بررسی عملکرد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال"

رادیو اینترنتی عصر پرداخت این هفته میزبان عبدالحمید منصوری، رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت نوین آرین در نشست "عملکرد معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال" خواهد بود.

رادیو اینترنتی عصر پرداخت بنا به رسالت خود جمعه هر هفته در ساعت ۱۱:۰۰ به صورت زنده میزبان مدیران بانکی، پرداخت و فناوری کشور می باشد.موضوع برنامه‌ی این هفته عملکرد معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی زیر رادیکال است. در این برنامه که با حمایت مالی شرکت پرداخت نوین آرین برگزار می‌شود، عبدالحمید منصوری، رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت نوین آرین به همراه تنی چند از فعالین صنعت پرداخت به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست، می‌پردازند.

این برنامه هر هفته به صورت زنده از اپلیکیشن کست‌باکس پخش می‌گردد و با یک هفته تاخیر و به دلیل احترام به افرادی که به صورت زنده این میزگرد و گفت‌وگوها را دنبال می‌کنند، بر روی صفحه‌ی عصر پرداخت بارگذاری خواهد شد.


تاریخ انتشار
1399-11-16