در راستای توسعه‌ی خدمات نرم‌افزاری

پرداخت نوین ۸ نیروی متخصص استخدام می‌کند

دعوت به همکاری

پرداخت نوین ۸ نیروی متخصص استخدام می‌کند

 

شرکت پرداخت‌نوین در راستای توسعه‌ی خدمات نرم‌افزاری خود، در ۵ فرصت شغلی، ۸ نیروی متخصص استخدام می‌نماید. از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود که سوابق کاری و تحصیلی(رزومه) خود را به پست الکترونیک واحد سرمایه انسانی پرداخت نوین به آدرس hr@pna.co.ir ارسال نمایند.

رديف عنوان شغل مشخصات نيروي مورد نياز تخصص و مهارت مورد نیاز خلاصه ای از شرح وظایف
رشته سابقه كار تعداد
1 برنامه نویس پایانه فروش مهندسی نرم افزار - IT حداقل 3 سال 2
 • مسلط به زبان C – C++  یا اندروید
 • مسلط به برنامه نویسی POS
 • آشنایی با الزامات شاپرک و پروتکل ISO8583
 • آشنایی با متودولوژی scrum و agile
 • به روز نگه داشتن اطلاعات تخصصی و مشتاق به یادگیری
 • دارای روحیه تیمی و خلاق
 
 • پیاده سازی پایانه های فروش کلاسیک یا پایانه های فروش اندرویدی
 • پیاده سازی نرم افزار های کیوسک
 • تجزیه و تحلیل برنامه های فعلی و جدید با استفاده از استانداردهای سازمانی
 • تست و تایید خروجی های مورد نیاز طبق نیازمندی های اولیه
 • تهیه مستندات فنی
 • دارای روحیه تیمی، خلاق و با پشتکار
 • ارائه برنامه ریزی و زمان بندی جهت امور محوله
 • انجام کلیه امور محوله از طریق مسؤول مربوط و سازمان
 
2 متخصص پایگاه داده مهندسی نرم افزار - IT حداقل 4 سال 1
 • مسلط به طراحي بانک اطلاعاتي مبتني بر قواعد نرمال سازي و افزایش كارایي
 • تسلط به مدیریت و نگهداري بانک اطلاعاتي SQL
 • مسلط به زبان TSQL
 • مسلط به optimization Performance در Sql Server
 • تسلط بر back up & restore در Sql Server
 • ترجیحا آشنایی با مفاهیم Datawarehouse
 • دارای روحیه تیمی و خلاق
 • به روز نگه داشتن اطلاعات تخصصی و مشتاق به یادگیری
 
 • توسعه و نگهداری پایگاه داده SQL
 • نظارت، بازبینی و رفع مشکلات پایگاه داده
 • ساخت و طراحی نیازمندی های مرتبط با گزارشات
 • آشنایی کامل با فرآیندهای بانکی و شاپرکی و اعمال الزامات در طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها
 • تهیه مستندات فنی پایگاه داده
 • ارائه برنامه ریزی و زمان بندی جهت امور محوله
 • انجام کلیه امور محوله از طریق مسؤول مربوط و سازمان
 
3 برنامه نویس اندروید یا IOS آشنا با Flutter مهندسی نرم افزار - IT حداقل 3 سال 2
 • تسلط كافي به توسعه برنامه هاي موبایلي مبتني بر فریمورک Flutter  
 • تسلط كافي به زبان برنامه نویسي Dart 
 • آشنایي با مفاهيم Material Design
 • توانایي در پياده سازي Component ها
 • آشنایي با Providerو  BLoC
 • تسلط بر Git
 • آشنایی با متودولوژی scrum و agile
 • دارای روحیه تیمی و خلاق
 • به روز نگه داشتن اطلاعات تخصصی و مشتاق به یادگیری
 
 • پیاده سازی نرم افزار های موبایلی
 • تحلیل و طراحی ماژول ها و نیازمندی های اعلام شده
 • توسعه، ارتقا و رفع مشکلات محصولات فعلی و بهینه سازی
 • تست و تایید خروجی های مورد نیاز طبق نیازمندی های اولیه
 • تهیه مستندات فنی
 • ارائه برنامه ریزی و زمان بندی جهت امور محوله
 • انجام کلیه امور محوله از طریق مسؤول مربوط و سازمان
 
4 برنامه نویس Backend مهندسی نرم افزار - IT حداقل 3 سال 1
 • تسلط بر C# و .NetCore
 • تسلط بر Entity Framwork
 • تسلط بر Git و Agile
 • تسلط بر سرویس های rest و soap
 • دارای روحیه تیمی و خلاق
 • به روز نگه داشتن اطلاعات تخصصی و مشتاق به یادگیری
 
 • پیاده سازی سرویس ها و سامانه ها
 • تجزیه و تحلیل برنامه های فعلی و جدید با استفاده از استانداردهای سازمانی
 • تست و تایید خروجی های مورد نیاز طبق نیازمندی های اولیه
 • تهیه مستندات فنی
 • ارائه برنامه ریزی و زمان بندی جهت امور محوله
 • انجام کلیه امور محوله از طریق مسؤول مربوط و سازمان
5 آزمونگر نرم افزار مهندسی نرم افزار - IT حداقل 1 سال 2
 • آشنایی با مفاهیم Integration Test
 • تسلط بر مفاهیم Unit Test
 • آشنایی با فرآیندهای بانکی و شاپرکی
 • دارای روحیه تیمی و خلاق
 • به روز نگه داشتن اطلاعات تخصصی و مشتاق به یادگیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • طراحی و اجرای آزمون های تستی
 • طراحی و اجرای آزمون های خودکار
 • مستند سازی روال ها و سناریوهای تست
 • تهیه مستندات کاربری واحد
 • ارائه برنامه ریزی و زمان بندی جهت امور محوله
 • انجام کلیه امور محوله از طریق مسؤول مربوط و سازمان

 


تاریخ انتشار
1399-08-01