اطلاعیه نمایندگان رسمی شرکت پرداخت نوین

اطلاعیه در خصوص نمایندگان رسمی شرکت پرداخت نوین که در سایت شرکت به ثبت رسیده اند.

اطلاعیه نمایندگان رسمی شرکت پرداخت نوین

به اطلاع می رساند اسامی مجموعه های طرف قرارداد شرکت پرداخت نوین، جهت ارائه محصولات و خدمات پشتیبانی در سراسر کشور، در همین سایت در منوی نمایندگان منتشر گردیده است. لذا هر گونه فروش یا ارائه خدمات از طرف افراد یا مجموعه هایی غیر از اسامی درج شده در سایت مورد تایید شرکت پرداخت نوین نمی باشد.

تاریخ انتشار
1399-03-31