مدیریت شارژ ساختمان

مدیریت شارژ ساختمان

1396/11/11

هدف از ارایه این ابزار تسهیل مدیریت دریافت شارژ و  هزینه‌‏های مجتمع‏‌های ساختمانی بر روی کانال‏‌های مختلف اعم از پایانه فروش (POS)، کیوسک، برنامه موبایلی و اینترنت می‌‏باشد.
در این خدمت، مدیر ساختمان اطلاعات پایه مجتمع ساختمانی و مدل محاسبه هزینه برحسب متغیرهای مختلف را از طریق هر کدام از کانال‏‌های مورد استفاده وارد می‌‏کند و براساس آن هر واحد صرفا با ورود شماره واحد از میزان بدهی خود مطلع شده و می‌‏تواند آن را پرداخت کند.

مزایا

  • امکان استفاده از درگاه‏‌های مختلف
  • یکپارچگی خدمات بر روی درگاه‏های مختلف
  • وجود تابلوی اعلانات عمومی و اختصاصی در نرم‏افزار موبایل
  • امکان تهیه انواع گزارش مورد نیاز
  • صدور رسید دریافت حتی به صورت دریافت وجه نقد