شرایط و نحوه درخواست دستگاه کیوسک

شرایط و نحوه درخواست دستگاه کیوسک :

متقاضیان گرامی جهت درخواست دستگاه از طرق زیر می توانید اقدام فرمایید:

  1. برقراری تماس با مرکز ارتباط سلام مهر به شماره 48006-021
  2. مراجعه به نزدیک ترین شعب بانک اقتصاد نوین

متقاضیان درخواست دستگاه (اشخاص حقیقی/ حقوقی/حقوقی غیرتجاری/اتباع):

مدارک مورد نیاز جهت درخواست دستگاه:

مدارک هویتی:

  • اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی صاحب حساب (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

احراز نشانی:

اصل و کپی یکی از مدارک زیر (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

  • پروانه فعالیت شرکت یا جواز کسب و یا صورتجلصه درخواست هیئت مدیره مجتمع های مسکونی
  • اجاره نامه (به استثناء مجتمع های مسکونی)
  • سند مالکیت (به استثناء مجتمع های مسکونی)
  • ارایه شماره حساب بانکی در یکی از بانک‌های طرف قرارداد (در صورت نداشتن حساب اقدامات لازم جهت تسهیل افتتاح حساب صورت خواهد گرفت.)