شرایط و نحوه درخواست دستگاه درگاه پرداخت اینترنتی :

شرایط و نحوه درخواست دستگاه درگاه پرداخت اینترنتی :

متقاضیان گرامی جهت درخواست درگاه اینترنتی قرارداد زیر(به فرمت PDF) را دانلود کنید و بعد از تکمیل به نزدیک‌ترین شعبه‌ی بانک اقتصاد نوین ارایه کنید:

 • دانلود قرارداد(فرمت PDF)
 • مدارکی که همراه این فایل قرارداد تکمیل شده باید توسط پذیرنده به شرکت پرداخت نوین ارایه شود:

  پذیرندگان حقیقی پذیرندگان حقوقی
  کپی شناسنامه صاحب حساب کپی شناسنامه صاحبان حساب
  کپی کارت ملی صاحب حساب کپی کارت ملی صاحبان حساب
  کپی اجاره نامه یا سند مالکیت فروشگاه کپی اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت
  کپی جواز کسب فروشگاه کپی روزنامه رسمی شرکت و یا اساسنامه شرکت
  کپی مجوز نماد اعتماد الکترونیک کپی مجوز نماد اعتماد الکترونیک

  در ضمن صفحه مدیریت مشتریان نیز در آدرس زیر در دسترس است:
  https://pna.shaparak.ir/CustomerManager

  Under construction